ស្រក​ទម្ងន់ វ៉ោ

សូមកុំធ្លាក់ទឹកចិត្តប្រសិនបើការសម្រកទម្ងន់របស់អ្នកមិនដំណើរការ។ វាអាចចំណាយពេលដើម្បីមើលលទ្ធផល។

ផលិតផលជាច្រើនដែលដាក់លក់នៅលើទីផ្សារដូចជាផលិតផលរបបអាហារនិងផលិតផលសម្រកទម្ងន់មិនមានប្រសិទ្ធភាពហើយតាមពិតមានឥទ្ធិពលផ្ទុយដែលបណ្តាលឱ្យអ្នកឡើងទម្ងន់។ ពួកគេមិនជួយអ្នកឱ្យស្រកទម្ងន់ទេប្រសិនបើគោលដៅរបស់អ្នកចង់ស្រកទំងន់។ វាក៏អាចបណ្តាលឱ្យអ្នកញ៉ាំច្រើនដែរដែលជាលទ្ធផលធ្វើឱ្យខ្លាញ់ក្បាលពោះកើនឡើង។ ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភទេតែខ្ញុំមានប្រវត្តិផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងស្រាវជ្រាវ។ ខ្ញុំបានសរសេរសៀវភៅចំនួនពីរក្បាលអំពីការសម្រកទម្ងន់ហើយជាអ្នកឯកទេសសម្រកទម្ងន់។ ខ្ញុំក៏បានសរសេរអត្ថបទជាច្រើនអំពីការសម្រកទម្ងន់នៅលើប្លុករបស់ខ្ញុំ។ អនុសាសន៍ដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវអានឱ្យបានច្រើនអំពីរបបអាហារនិងលំហាត់ប្រាណ។ មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពជាច្រើនពីរបបអាហារនិងការធ្វើលំហាត់ប្រាណ។ ខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យអានការធាត់លើសទំងន់របបអាហារនិងការធ្វើលំហាត់ប្រាណដើម្បីសម្រកទម្ងន់ដំណោះស្រាយត្រួតពិនិត្យទំងន់របបអាហារនិងលំហាត់និងរបបអាហារសម្រកទម្ងន់។ ទាំងនេះគឺជាសៀវភៅស្តីពីវិធីសម្រកទម្ងន់ប៉ុន្តែក៏ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងទំងន់ផងដែរ។ ពួកគេធ្វើការបានល្អក្នុងការពិពណ៌នាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនៅពីក្រោយអ្វីដែលមនុស្សធម្មតាគិតគឺការសម្រកទម្ងន់។ អ្នកនឹងឃើញថាមានការសិក្សាជាច្រើនដែលបង្ហាញថាមនុស្សជាច្រើនមិនស្រកទម្ងន់ឬឡើងទម្ងន់ទេ។

ការពិនិត្យឡើងវិញចុងក្រោយ

Raspberry

Raspberry

Dalia Perry

ក្នុងនាមជាអនុសាសន៍ពិតប្រាកដនៅខាងក្នុងសម្រាប់ការសម្រកទម្ងន់បានទើបត្រូវបានផលិតផល Raspberry បង្ហាញឱ្យឃ...