លិង្គយូរជាងនេះ វ៉ោ

សម្រាប់ការពិពណ៌នានិងការពន្យល់ពេញលេញនៃធាតុនីមួយៗសូមចុចលើឈ្មោះផលិតផល។ អ្នកក៏អាចអានការពន្យល់លម្អិតនៅក្នុងការពិពណ៌នារបស់ផលិតផល។

ហេតុអ្វីបានជាទិញផលិតផលពង្រីកលិង្គ? ព្រោះអ្នកចង់បានលិង្គធំជាងហើយមិនដឹងថាត្រូវទិញមួយណា។ ខ្ញុំនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការជាជំហាន ៗ ។ ខ្ញុំបានឃើញបុរសដែលមានលិង្គធម្មជាតិហើយអាចឡើងរឹងបានតែតាមផលិតផលដែលជួយឱ្យពួកគេក្លាយជាលិង្គធំជាងមុន។ ផលិតផលខ្លះនឹងល្អសម្រាប់លិង្គធំជាងប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់ទេ។ ខ្ញុំបានពិនិត្យឡើងវិញនូវផលិតផលរាប់ពាន់ហើយមិនមានផលិតផលណាដែលអាចធ្វើបានសម្រាប់បុរសទាំងអស់នោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកដឹងអំពីរឿងណាមួយសូមប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបន្ថែមពួកវាទៅអត្ថបទនេះ។ តើលិង្គមានប្រវែងប៉ុន្មាន? ប្រវែងលិង្គគឺជាប្រវែងដែលលិង្គនឹងឈរត្រង់មិនឡើងរឹង។ លិង្គដែលមានសុខភាពល្អនឹងមានប្រវែងពី ៣.៥ ទៅ ៥.៥ អ៊ីញ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនច្បាស់ថាលិង្គរបស់អ្នកវែងឬអត់នោះវាប្រហែលជាមិនមានសុខភាពល្អទេ។ តើអ្វីជាការឡើងរឹងរបស់លិង្គ? ការឡើងរឹងរបស់លិង្គគឺជាការបញ្ចេញភាពតានតឹងដែលកើតឡើងក្នុងលិង្គនៅពេលវាព្យាយាមឈានដល់ចំណុចកំពូល។

ការពិនិត្យចុងក្រោយ

Tornado

Tornado

Dalia Perry

ការពិភាក្សាពេញនិយមកាន់តែច្រើនឡើងអំពីផលិតផលនេះក៏ដូចជាភាពជោគជ័យក្នុងបរិបទនៃការប្រើប្រាស់ Tornado ។ តា...

Titan Gel 

Titan Gel 

Dalia Perry

Titan Gel បច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការផ្តល់ដំបូន្មានសម្ងាត់ពិតប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពនាពេលថ្មីៗ...